مراحل و فرایند صادرات چیست؟

صادرات به معنای خروج کالا از کشوری به کشور دیگر که دولتها از این امر به دلیل پیشرفت اقتصادی حمایت زیادی به عمل می آورند . مراحل و فرایند صادرات به طور خلاصه عبارت است از تحقیق ، بازاریابی ، دریافت مجوز مربوطه ، قرارداد ، دریافت وجه ، بیمه حمل و نقل ، بازرسی ، حمل و نقل ، ترخیص ، خدمات پس از فروش .