تجارت بازرگانی داخلی چیست؟ا

همه ما کم وبیش با مفهوم تجارت بازرگانی داخلی آشنایی داریم ، در واقع چنانچه داد و ستد و معاملات در داخل مرزهای یک کشور و توسط ساکنان آن مرز و بوم انجام شود به اصطلاح آن را تجارت بازرگانی داخلی می نامند که اولویت این تجارت تامین نیاز ها از طریق منابع داخلی می باشد و همچنین داد و ستد ها بر اساس پول رایج آن کشور صورت می گیرد . انجام فعالیت های تجاری امروزه نیازمند بهره مندی از روش های می باشد تا بتوان به موفقیت های لازم در جهت گسترش روابط اقتصادی برسیم