تجارت بازرگانی خارجی چیست؟

تجارت بازرگانی خود به دو بخش اصلی داخلی و خارجی تقسیم میشود که تجارت بازرگانی داخلی مورد بحث ما نیست و در این مقاله در مورد تجارت بازرگانی خارجی صحبت می کنیم. چنانچه داد و ستد و نقل و انتقالات در سطح گسترده و میان دو یا چند کشور صورت بگیرد به آن به اصطلاح تجارت بازرگانی خارجی می گویند .

تجارت بازرگانی داخلی چیست؟ا

همه ما کم وبیش با مفهوم تجارت بازرگانی داخلی آشنایی داریم ، در واقع چنانچه داد و ستد و معاملات در داخل مرزهای یک کشور و توسط ساکنان آن مرز و بوم انجام شود به اصطلاح آن را تجارت بازرگانی داخلی می نامند که اولویت این تجارت تامین نیاز ها از طریق منابع داخلی می باشد و همچنین داد و ستد ها بر اساس پول رایج آن کشور صورت می گیرد . انجام فعالیت های تجاری امروزه نیازمند بهره مندی از روش های می باشد تا بتوان به موفقیت های لازم در جهت گسترش روابط اقتصادی برسیم