مراحل و فرایند صادرات چیست؟

صادرات به معنای خروج کالا از کشوری به کشور دیگر که دولتها از این امر به دلیل پیشرفت اقتصادی حمایت زیادی به عمل می آورند . مراحل و فرایند صادرات به طور خلاصه عبارت است از تحقیق ، بازاریابی ، دریافت مجوز مربوطه ، قرارداد ، دریافت وجه ، بیمه حمل و نقل ، بازرسی ، حمل و نقل ، ترخیص ، خدمات پس از فروش .

مراحل و فرایند واردات چیست؟

واردات به معنای دریافت کالا از کشور دیگر است که باعث ارتقای سطح فرهنگی و تمدن و رفع نیازهای یک کشور میشود که البته باید در کنارش صادرات نیز وجود داشته باشد و دارای مراحلی از جمله درک نیاز بازار و اطلاع از کالا و کشور مبدا و اطلاع از قوانین واردات و…. می باشد.مراحل و فرایند واردات نیز می بایست با دقت کافی انجام گردند.