عرضه ماسک 3 لایه کش دار ممتاز

عرضه ماسک 3 لایه کش دار ممتاز
بهترین ماسک 3 لایه کش دار ،دو لایه پارچه اسپان،لایه میانی بهترین پارچه ملت 25 گرمی ،کش بلند و نرم شرکت بافتینه با 3 نوع رنگ بندی