مراحل و فرایند واردات چیست؟

واردات به معنای دریافت کالا از کشور دیگر است که باعث ارتقای سطح فرهنگی و تمدن و رفع نیازهای یک کشور میشود که البته باید در کنارش صادرات نیز وجود داشته باشد و دارای مراحلی از جمله درک نیاز بازار و اطلاع از کالا و کشور مبدا و اطلاع از قوانین واردات و…. می باشد.مراحل و فرایند واردات نیز می بایست با دقت کافی انجام گردند.