مزایا و معایب ماسک چیست ؟

ماسک ها انواع مختلفی دارند که برای جلوگیری از ورود ذرات خطرناک معلق در هوا و ویروسها به داخل دستگاه تنفسی استفاده می شوند . ماسک ها برای هر شخص متفاوت است و نحوه استفاده از ماسک نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا در استفاده نادرست از آن ممکن است فرد آسیب ببیند همچنین مزایا و معایب ماسک امروزه بر کسی پوشیده نیست.